Het woningtekort in populaire gebieden als Amsterdam en Utrecht zal de komende jaren alleen maar verder oplopen. Gemeenten geven veel te weinig bouwvergunningen voor nieuwe woningen af om aan de vraag te kunnen voldoen. Hierdoor zullen de prijzen van woningen fors blijven stijgen, in 2017 naar verwachting met 5%. Dat schrijft makelaarsvereniging Dynamis in een rapport over de woningmarkt dat maandag wordt gepubliceerd. Partijen uit verschillende windrichtingen uitte recent ook al hun zorgen over het oplopende woningtekort.

Het aantal bouwvergunningen komt dit jaar naar verwachtingen niet hoger uit dan tussen 45.000 en 60.000. Terwijl er jaarlijks minimaal 75.000 woningen bij moeten worden gebouwd om ruimte te bieden aan de structurele huishoudengroei, becijferde het Economisch Instituut voor de Bouw. Daarbovenop is er nog een structurele tekort van 200.000 woningen. Nederland telt 7,7 miljoen huishoudens en maar 7,5 miljoen woningen, meldde de Nederlandse Vereniging van Makelaars.

Minder bouwvergunning

Vooral de meest gewilde regio’s waar de druk op de markt het grootst is, loopt het aantal vergunningen sterk terug. In de Metropoolregio Amsterdam ligt het aantal verstrekte vergunningen op 55% van het niveau in dezelfde periode vorig jaar, in Groot Utrecht op 75%. De hele nieuwbouwmachine is tijdens de crisis zo goed als stil komen te staan. Gemeenten hebben veel plannen in de ijskast gezet of over een heel lange periode uitgesmeerd en bouwbedrijven gingen en masse failliet. Hierdoor is het lastig de nieuwbouw van woningen snel op te voeren.

Op dit moment staan er nog maar 13.000 nieuwbouwwoningen te koop. Een jaar eerder waren dat er nog 19.500. Ook het aanbod bestaande woningen neemt gestaag af. In totaal zijn er nog 156.150 woningen te koop. Niet alleen in Amsterdam en Utrecht, maar ook in de omliggende gemeenten raakt de markt steeds meer overspannen. Het gevolg: steile prijsstijgingen. In Amsterdam zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar zelfs met 24% gestegen. In heel Nederland met 7,7%.

Waarschuwing

Dynamis waarschuwt dat op het moment dat de nieuwbouw op dreef komt en de rente stijgt de prijzen op de lange termijn weer zullen dalen. ‘De vraag is of huidige kopers zich hier genoeg van bewust zijn of meegaan in de algemene teneur dat ‘het goed gaat met de woningmarkt’, waar in deze regio’s alleen de huidige verkopers tevreden over kunnen zijn,’ zo staat in het rapport. Het risico dat de huidige kopers hun woning tegen een lager bedrag zullen verkopen, wordt steeds groter volgens de makelaarsvereniging.

Bron: fd